چاپ مقالات برگزیده در مجلات معتبر داخلی
چاپ مقالات برگزیده در مجلات معتبر داخلی

به استحضار پژوهشگران، محققان و صنعتگران گرامی می رساند، با توجه به رایزنی های انجام گرفته از سوی دبیر محترم ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران با دبیرخانه برخی مجلات علمی-پژوهشی ISC مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امکان چاپ تعداد محدودی از مقالات انگلیسی برتر انتخاب شده از سوی کمیته علمی این کنفرانس در این مجلات صورت پذیرفته است. بدیهی است نویسندگان محترم مقالات برگزیده باید نسخه بهبود یافته و ویرایش شده مقالات خود را در زمان معین به دبیرخانه تحویل دهند تا فرآیند چاپ در مجلات مذکور انجام گردد. عناوین مجلات به شرح زیر می باشند:

  • Journal of Operation and Automation in Power Engineering (JOAPE) [ISC-IF=0.821, Q1]

http://joape.uma.ac.ir/

  • Journal of Energy Management and Technology (JEMT) [ISC]

http://www.jemat.org/

 

نویسنده: مدیریت سایت
تاریخ نگارش:1396/7/15

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان