تا قبل از 20/11/96

بعد از 20/11/96

هزینه ثبت نام و شرکت در کنفرانس با ارائه مقاله

دانشجویی

3000000 ریال

3500000 ریال

عادی

3500000 ریال

4000000 ریال

هزینه ثبت نام و شرکت در کنفرانس بدون مقاله

دانشجویی

2500000 ریال

3000000 ریال

عادی

4000000 ریال

5000000 ریال


 

  • افرادی که بیش از یک مقاله آنها پذیرفته شده است به ازای هر مقاله اضافی نصف هزینه ثبت نام با مقاله را واریز می‌نمایند.
  • هزینه ثبت نام برای فقط یک نفر از نویسندگان مقاله است و شامل شرکت در جلسات، پذیرایی‌ها و دو روز ناهار، مدارک کنفرانس و هدیه یادگاری کنفرانس است.
  • بقیه نویسندگان می توانند جهت شرکت، مطابق ردیف"ثبت نام بدون مقاله"در جدول فوق ثبت نام نمایند.

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان