برگزار کننده :دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فنی و مهندسی، پژوهشکده مطالعات کاربردی سیستم های قدرت
محل برگزاری همایش: تبریز، ابتدای رجایی شهر، بلوار دکتر حسابی، میدان دکتر حسابی، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 تبریز

آدرس دبیرخانه: تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 04131452544

فاکس: 04134327566

ایمیل: icredg2018@azaruniv.ac.ir

کدپستی: 5375171379 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان