تاریخ برگزاری کنفرانس:

16و17 اسفند 1396

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات:

17/9/1396

آخرین مهلت پیشنهاد کارگاه‌ها:

30/9/1396
اعلام نتایج پذیرش مقالات:

30/10/1396


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان