کمیته سیاست گذاری ارتباط با صنعت :

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر وحید بهجت

مدیر انرژی های تجدیدپذیر برق منطقه ای آذربایجان

مهندس حمیده اسکندری

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقه ای آذربایجان

مهندس علی معمار

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه سهند

مهندس مجید پاشایی

مدیر عامل شرکت سازه های نوین تبریز

مهندس ناصر کسرایی

 

 

 

 

 

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان