1

پیشنهاد برگزاری کارگاه های آموزشی
دبیرخانه کنفرانس قصد دارد امکان برگزاری کارگاه های آموزشی را در حوزه محورهای کنفرانس فراهم نماید.
اطلاعیه پذیرش مقالات
پیام دبیر علمی کنفرانس
راه اندازی وب سایت
وب سایت ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران راه اندازی گردید.
1

راه اندازی وب سایت
وب سایت ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران راه اندازی گردید.
اطلاعیه پذیرش مقالات
پیام دبیر علمی کنفرانس
پیشنهاد برگزاری کارگاه های آموزشی
دبیرخانه کنفرانس قصد دارد امکان برگزاری کارگاه های آموزشی را در حوزه محورهای کنفرانس فراهم نماید.

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان