راهنما و الگوی نگارش مقاله فارسی

  برای دانلود کلیک کنید (0.18MB)

فایل الگوی مقاله انگلیسی

  برای دانلود کلیک کنید (0.05MB)

===============================

فایل الگوی پوستر فارسی

برای دانلود کلیک کنید (0.9MB)

فایل الگوی پوستر انگلیسی

برای دانلود کلیک کنید (0.94MB)

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان