راهنما و الگوی نگارش مقاله فارسی

  برای دانلود کلیک کنید (0.18MB)

فایل الگوی مقاله انگلیسی

  برای دانلود کلیک کنید (0.05MB)


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان