کمیته علمی کنفرانس

دانشگاه بیرجند

دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

دانشگاه گیلان

دکتر حسین افراخته

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمدتقی بطحائی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر محمدرضا بنایی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر وحید بهجت

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محسن پارسا مقدم

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر نوید تقی زادگان

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض

دانشگاه علم وصنعت ایران

دکتر شهرام جدید

دانشگاه زنجان

دکتر سعید جلیل زاده

دانشگاه تبریز

دکتر سیدحسین حسینی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر سیدحسین حسینیان

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمودرضا حقی فام

دانشگاه زنجان

دکتر عباس ربیعی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی محمد رنجبر

برق منطقه ای آذربایجان

دکتر افشین روشن میلانی

دانشگاه تبریز

دکتر کاظم زارع

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر آیدین سخاوتی

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر حسین شایقی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر جواد صالحی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر امین صفری

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 دکتر علی عجمی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر مسعود علی اکبر گلکار

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمود فتوحی فیروزآباد

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر میثم فرخی فر

دانشگاه تهران

دکتر شاهرخ فرهنگی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر رضا قاضی

دانشگاه شهید عباسپور

دکتر محمدصادق قاضی زاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر گئورگ قره پتیان

دانشگاه اصفهان

دکتر اسکندر قلی پور

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دانشگاه تهران

دکتر رسول کاظم زاده

دکتر شهریار کوراوند

دانشگاه تبریز

دکتر بهنام محمدی ایواتلو

دانشگاه گیلان

دکتر سیدمسعود مقدس تفرشی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر سجاد نجفی

دانشگاه ارومیه

دکتر داریوش نظرپور


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان